Hvor mye skal en influencer få betalt for et samarbeid?

Et spørsmål som ofte blir stilt av både markedsførere og våre innholdsskapere er hva er en rimelig sum å betale eller få betalt for et samarbeid?

Ettersom dette er avhengig av så mange faktorer, vil det være vanskelig å komme med et konkret svar. En rettferdig belønning vil variere basert på profilstatistikk. Jo høyere antall følgere, engasjement og rekkevidde for innlegg, jo høyere bør honoraret være.

Her er noen eksempler på gjennomsnittspriser hos Promoty-influencere:

• En innholdsskaper med 1000 følgere og en engasjementrate på 15% vil gjennomsnittlig forvente 200 – 350 kr for et innlegg og 100 – 200kr for en story.

• En innholdsskaper med 5000 følgere og en engasjementrate på 10% vil gjennomsnittlig forvente 200 – 350 kr for et innlegg og 150 – 250 kr for en story.

• En innholdsskaper med 10 000 følgere og en engasjementrate på 5% vil gjennomsnittlig forvente 1500 – 2000 kr for et innlegg og 250 – 300 kr for en story.

• En innholdsskaper med 50 000 følgere og en engasjementrate på 3% vil gjennomsnittlig forvente 6000 – 8000 kr for et innlegg og 1000 – 1500 kr for en story.

I tillegg til antall følgere, er det også lurt å se på engasjementsraten før man setter eller godtar en pris. Aktive følgere som kommenterer innlegg, svarer på storys og har genuin interesse for innholdet som publiseres, øker verdien til influenceren og dette bør også være reflektert i belønningen.

Hvilke andre faktorer påvirker belønningen?

Instagram statistikk og følgertall er selvfølgelig avgjørende for prisingen, men det finnes også andre aspekter man bør ta i betraktning. Siden ikke alle av disse faktorene er målbare i tall, kan det være litt vanskelig å fastsette dem.

Her er åtte andre faktorer som kan påvirke belønningen til en influencer:

1. Antall samarbeid på profilen

Dersom hver andre eller tredje innlegg på influencerens profil er et betalt innlegg, kan det hende at deres følgere ikke lenger stoler like mye på deres anbefalinger og anmeldelser. Det vil si at et samarbeid med en slik influencer vil kanskje ikke bringe like gode resultater for merket som forventet.

Jo mindre samarbeid det finnes på profilen, jo mer selektiv influenceren er for hva de ønsker å promotere for. De utvalgte samarbeidspartnere vil lettere kunne legges merke til og selve samarbeidet vil oppleves som mer autentisk.

2. Kvalitet på innholdet

Markedsførere velger ofte å jobbe med influencere for å få innhold til sine sosiale kanaler. I dette tilfellet er fotomateriale av høy kvalitet utvilsomt verdt et høyere belønning!

Prisen her vil også være avhengig av formatet. Det er mer tidskrevende å lage en video, f.eks. Instagram Reels enn et vanlig bilde-innlegg. Dette reflekteres derfor også i belønningen. En slik video kan ofte skille seg ut, skape bedre resultater og dermed være en verdig investering!

3. Kvalitet på bildetekstene

For markedsførere er det også hensiktsmessig å se på tidligere betalte innlegg. Innholdet i bildetekstene viser om influencer klarer å skape entusiasme og troverdighet rundt det som blir reklamert for.

Bildetekstene som er veldig salgsfremmende eller ser ut som produktinformasjon kopiert fra en nettside fungerer dårlig på sosiale medier. Det er bildetekster som kobler produktet med influencerenes eget liv – hvis de produktanbefalingene forteller en historie og gir verdifull informasjon blir de mer verdsatt av følgerne også!

4. Hvor bra influencer matcher med merket

Et av de viktigste kriteriene når man velger influencer til et samarbeid er at deres publikum stemmer overens med merkevarens målgruppe. For eksempel, hvis kampanjen er rettet mot kvinner over 25 år på det norske markedet, bør man involvere innholdsskapere som har en god del av disse følgere – ellers vil en stor del av markedsføringsbudsjettet bare gå til spill!

5. Gratis produkter eller gavekort

Hvis en kampanje inkluderer et produkt av høyere verdi som influenceren uansett vil kjøpe er det sannsynlig at de vil gå med på en lavere pengebelønning i tillegg.

I kampanjer hvor den eneste belønningen er et produkt, er det hensiktsmessig å sørge for at produktets verdi er lik med influencerens vanlige prissatser. Ellers kan man fort oppleve at influenceren ikke føler at kampanjen er verdt deres tid og innsats, og velger å ikke delta.

6. Influencerens personlige forhold til merket

Hvis innfluenceren er allerede glad i dine produkter og/eller tjenester, er det definitivt verdt å inkludere dem i kampanjen din. Dette vil gi resultater i form av mer entusiastiske innlegg som sannsynligvis vi også fungere bedre. I tillegg vil en slik influencer ofte etterspørre lavere pengebelønning enn vanlig, rett og slett, fordi de virkelig ønsker å jobbe med merket.

Dersom man ser at første samarbeidet har vært vellyket, er det smart å tenke på et langsiktig strategi og samarbeid. Langsikitig samarbeid og forutsigbar inntekt kan også bidra til å redusere prisen for innholdet som skal lages.

7. Hvor kjent innholdskaperen er

Ikke minst, prisen påvirkes også av omdømmet til innholdsskaperen. Sangere, skuespillere,  realitydeltakere og andre typer kjendiser får vanligvis flere samarbeidstilbud og kan skape mer interesse rundt merket, f.eks. via jungeltelegrafen og andre kanaler enn Instagram. Dette kan derfor bety større reach, og kan noen ganger være verdt å betale for.

Å jobbe med en influencer, som alle andre samarbeid krever åpenhet, tillit og respekt. Hvis influenceren føler seg verdsatt – både når det gjelder belønning og positive tilbakemeldinger, vil de ha motivasjon til å gi det lille ekstra for å sørge for gode resultater til merkevaren.

Hvis du har noen flere spørsmål om influencer-belønning eller trenger hjelp med planlegging av budsjettet, ta kontakt med oss. Vi svarer gjerne på alt du måtte lure på!

Relaterte innlegg